PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (http://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   電腦儲存媒體 (http://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=36)
-   -   [NAS] Synology DS918+ (http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1184877)

liyun 2021-04-18 10:28 PM

[NAS] Synology DS918+
 
因新購入DS1621+所以售出,

原本2018/3購買 保固到2021/3

在2020/2月底因風扇異音送修

Synology 換了組全新的回來

上機測試正常後拆下 配件都齊全

因為已買新機

不含硬碟,目前已過保固

已幫忙升級8G記憶體(原本的4G加額外一條4G)

盡量彰化市面交比較好,

欲售12000元

真的需要寄送再說
https://global.download.synology.co...a_Sheet_cht.pdf

liyun 2021-04-19 08:25 AM

更正是2021/3月換回來的,
打錯不好意思

liyun 2021-04-21 08:21 AM

降售11000元..........

liyun 2021-04-22 12:31 PM

已售出
謝謝PCDVD


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是05:36 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2021。