PCDVD數位科技討論區

PCDVD數位科技討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/index.php)
-   音樂軟體討論區 (https://www.pcdvd.com.tw/forumdisplay.php?f=21)
-   -   音樂欣賞-一翦梅 (https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=1189337)

二手舊貨商 2021-09-18 09:12 PM

音樂欣賞-一翦梅
 
曲目:一剪梅

各有特色,小哥的聲音不用講,這是我們最喜愛的

原唱:費玉清
https://www.youtube.com/watch?v=W8x...iYu-ching-Topic

主唱:降央卓玛
https://www.youtube.com/watch?v=HFZ...MusicandCulture

主奏:鋼琴
https://www.youtube.com/watch?v=dXj...JimmyChan-Topic

主奏:二胡
https://www.youtube.com/watch?v=iwU...%BE%9D%E7%90%B3

銀★(砍掉續練) 2021-09-19 12:42 PM

記得蔡燦得嗎?
https://youtu.be/M1y0znydBDw

https://youtu.be/LlJt3cV7OVw

substar999 2021-09-26 10:53 AM

好老的片子,沒有看過的記憶,但後面的乳牛著實讓人出戲!
另外人聲還是費玉清好聽,降央卓瑪不適合這首歌曲(降key了)
純樂器自然是二胡為首選。

引用:
作者銀★(砍掉續練)

二手舊貨商 2021-09-28 09:54 PM

鋼琴、二胡都不錯
對岸的女歌手,那個低音...實在太讓讓我震驚...

https://www.youtube.com/watch?v=VcP...5%BD%ADJingxuan

加碼演出...


所有的時間均為GMT +8。 現在的時間是11:15 PM.

vBulletin Version 3.0.1
powered_by_vbulletin 2021。